NA PŮL CESTY VEN

 
10. 04. 2019
 
17:00
Logo Krajská vědecká knihovna Krajská vědecká knihovna

představení organizace Most k naději a jí poskytovaných služeb

pořádají: Evropský sociální fond – operační program Zaměstnanost, Vězeňská služba ČR a Probační a mediační služba ČR ve spolupráci s KVK v Liberci


Představení organizace Most k naději a jí poskytovaných služeb: Protidrogový program v penitenciárních zařízeních Dům na půl cesty doprovázené kazuistikami.

lektoři: Mgr. Jana A. Koudelková, Most k naději, z.s., vedoucí K-centra Liberec, a Bc. Jiří Simeth, vedoucí Domu na půli cestymalý sál, 4. patro
Pořadatel: Krajská vědecká knihovna