Tančírna

 
26. 12. 2018
 
18:00

Sál. Přijďte si zatančit pod dozorem tanečního mistra V. Čermáka standardní a latinsko‐americké tance doprovázené živou kapelou, proložené hity 70. ‐ 80. let.

Pořadatel: Lidové sady