YGS 2024 - dětské sklářské sympozium

 
od 23. 06. 2024
 
10:00
 
do 01. 09. 2024
 
19:00
Logo Severočeské muzeum Severočeské muzeum

Již od roku 1982 se v Novém Boru a jeho okolí setkávají každé tři roky slavní umělci z celého světa, aby v rámci IGS, tedy Mezinárodního sklářského sympozia, spolupracovali na sklářských hutích, brusičských, malířských, ryteckých dílnách a dalších ateliérech s nejlepšími českými skláři a vytvářeli originální umělecká díla…

Každý člověk, a tedy i umělec, či výtvarník, byl ale na počátku své kariéry a tvorby dítětem, které pomocí pastelek, barevných kříd, nebo vodových barev přetvářelo ten obvyklý, často šedý a fádní svět na svět svůj vlastní, barevně zářící a jedinečný.
V červnu 2024 se tedy v Křišťálovém údolí, symbolicky na nejstarší sklářské škole na světě v Kamenickém Šenově a umělecké sklárně Jiřího Pačinka v Kunraticích u Cvikova, opět setkali zástupci Základních uměleckých škol ze čtrnácti krajů celé České republiky a čtyři děti z oblasti německého Weißwasseru - talentované děti, které prošly výběrovým kolem a které dostaly unikátní možnost stát se na čtyři dny UMĚLCEM, pro kterého u rozžhavené pece pracují skláři, který může ovlivňovat podobu své broušené plastiky, pískovaného dekoru, nebo sám skládat skleněnou mozaiku…
Samotnému sympoziu předcházela řada aktivit. Těmi nejdůležitějšími byla setkání učitelů ZUŠ na odborných workshopech pořádaných sklářskou školou v Kamenickém Šenově a výtvarná soutěž pro žáky ZUŠ ve všech krajích ČR. Sklářská škola i sklárna Pačinek v průběhu soutěže komunikovala s účastníky a poskytovala odborné konzultace. Komise složená z deseti výtvarníků pak vybrala v únoru 2024 z každého kraje jednoho účastníka, který se stal součástí týmu sklářských odborníků a zrealizoval svůj soutěžní návrh v materiálu.
Ambasadorkou a uměleckým garantem sympozia s tématem "Planeta sklo" je významná světová designérka Liběna Rochová, záštitu nad sympoziem převzala manželka prezidenta České republiky Eva Pavlová, hejtman Libereckého kraje Martin Půta a Květa Vinklátová, radní pro kulturu a cestovní ruch.
Pořadatel: Severočeské muzeum