VÝTVARNÍCI NA ZÁPADNÍ FRONTĚ

 
od 01. 07. 2024
 
10:00
 
do 16. 08. 2024
 
18:00
Logo Krajská vědecká knihovna Krajská vědecká knihovna

Výstava představuje malíře, grafiky a redaktory, kteří v letech druhé světové války působili v československé zahraniční armádě ve Francii, ve Velké Británii a na Středním východě.

1. 7. – 16. 8. 2024
2. patro
autor výstavy: Mgr. Martin Flosman, Ph.D.

Tvorba vojáků-výtvarníků sloužila k účelům dokumentačním a propagačním. Ačkoli se jedná o nevelkou skupinu osob, výsledky jejich práce jsou pestré a zahrnují v široké škále nejrůznější výtvarné projevy od jednoduchých kreseb až po složité grafické techniky. Stručné životopisné medailonky přibližují jejich válečnou cestu i poválečné osudy.
Konání výstavy bylo finančně podpořeno Libereckým krajem v rámci projektu Připomínání historických událostí I. až II. světové války.
Pořádá: KVKLI ve spolupráci s Československou obcí legionářskou Jednotou Liberec a
Vojenským ústředním archivem – Vojenským historickým archivem Praha za finanční
podpory Libereckého kraje a statutárního města Liberec
Pořadatel: Krajská vědecká knihovna