VÝTVARNÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR pro děti 6-11let

 
od 12. 08. 2024
 
08:30
 
do 16. 08. 2024
 
17:00
Logo Ateliér TUBA Ateliér TUBA

Pro děti od 6 do 11 let pořádáme tradiční letní příměstský tábor plný malování, kreslení, tvoření a zajímavých výletů a exkurzí. S dětmi se pouštíme do větších projektů, které vyžadují přípravu a více času na realizaci. Krok za krokem se tedy propracováváme tématem a učíme děti nejen ovládnout techniku, ale i zapojit své vlastní osobité chápání světa. Pracujeme s konceptem výuky výtvarné výchovy "Skutečná kreativita", který vede děti k projevení jejich vlastního tvůrčího myšlení.

Děti přichází do ateliéru každý den ráno a odpoledne zase odchází domů. Půlku dne trávíme v ateliéru při výtvarné práci a půlku dne věnujeme výletům, hrám a tvoření venku. Aktivity dělíme na tři tvůrčí bloky a jejich náplň určujeme dle potřeby a počasí. Na oběd docházíme do blízké jídelny a pokud počasí dovolí, polední pauzu máme na dětském hřišti nebo v parku.
Letos opět zařadíme do programu celodenní výlet z České chalupy k Lesnímu koupališti plný her a tvoření v přírodě. Tradičně se půjdeme podívat do galerie a do ateliéru nějakého místního umělce.
Děti budou při výtvarné práci rozděleny do dvou skupin podle věku, aby výtvarná zadání odpovídala jejich schopnostem a potřebám. Při hrách a výletech pak budou všichni dohromady. Poslední den tábora uspořádáme v ateliéru výstavu s vernisáží, kde mohou rodiče shlédnout vzniklé práce.

Harmonogram dne (přibližný):
8:30 – 9:00 Příchod do ateliéru
9:00 – 10:30 1. tvůrčí blok – tvorba v ateliéru
10:30 – 10:45 svačina
10:45 – 12:15 2. tvůrčí blok – tvorba v ateliéru
12:30 – 14:00 Oběd, pauza
14:00 – 16:30 3. tvůrčí blok – pobyt a tvorba venku
16:30 - 17:00 odchod dětí domů

Program týdne:
Pondělí: Kresba a malba, návštěva ateliéru vybraného libereckého umělce
Úterý: Celodenní výlet do přírody plný her a tvoření
Středa: Vyrábění a tvoření z různých materiálů, exkurze po libereckých sochách
Čtvrtek: Sochařská a prostorová tvorba, návštěva galerie Lázně
Pátek: Kreativní rozcvičky, příprava a realizace závěrečné výstavy

Lektorky: Mgr. Kateřina Kopečková, Věra Bělinová, a další
Počet dětí: 6-20
cena: 3300,- Kč
- v ceně je celodenní výtvarný program, dopolední svačina, oběd, jízdné, veškeré materiály a pomůcky
- děti budou navíc potřebovat baťůžek s vlastní svačinou a pitím na odpolední pobyt venku
Pro více informací se obraťte na lektorku Kateřinu Kopečkovou: kopeckovakaterina@seznam.cz, tel.: 732 310 471

1. turnus: 22. - 26.7. 2024 obsazeno
2. turnus: 12. - 16.8. 2024 obsazeno
3. turnus: 26. - 30.8. 2024 obsazeno
Pořadatel: Ateliér TUBA