ART CAMP pro teenagery (12-16 let)

 
od 08. 07. 2024
 
09:00
 
do 12. 07. 2024
 
16:00
Logo Ateliér TUBA Ateliér TUBA

Každý den jedinečný umělecký program, každý den jiný odborník na dané téma, každý den zajímavá exkurze. Jak aplikovat výtvarnou tvorbu do praxe? Jak svoje hobby proměnit v povolání? Inspirace, motivace i zdokonalení vlastní tvorby.

Pětidenní docházkový tábor s programem od 9:00 do 16:00, včetně oběda. Vhodné pro starší děti se zájmem o výtvarné umění, kteří začínají hledat cestu, jak svůj zájem a nadání uplatnit v budoucím studiu i profesním životě.
V průběhu každého dne tráví děti část programu vlastní tvorbou a část exkurzí do ateliérů, studií či galerií. Na závěr pořádáme výstavu prací vzniklých na táboře.

Program:
Letošní ročník se budeme zabývat těmito výtvarnými obory: grafický design, fotografie (luminografie), animace a výstavnictví. Nebudou chybět ani tradiční výtvarné techniky: kresba, malba a sochařství, které jsou nezbytnou dovedností pro všechny uchazeče o studium výtvarných škol.
Podrobnější popis jednotlivých programů a video-upoutávky od samotných lektorů sledujte na našich sociálních sítích.
Počet dětí: 6-20
cena: 3600,- Kč
- v ceně je celodenní výtvarný program, dopolední svačina, oběd, jízdné, vstupné, veškeré materiály a pomůcky
- účastníci budou sebou potřebovat batoh s vlastní (odpolední) svačinou a pitím, které se budou hodit na exkurze a práci v plenéru
Pořadatel: Ateliér TUBA