Kniha o Jizerských horách

 
od 27. 06. 2024
 
10:00
 
do 05. 12. 2024
 
18:00
Logo Severočeské muzeum Severočeské muzeum

Připravovaný výstavní projekt se opírá o dnes již legendární Knihu o Jizerských horách Miloslava Nevrlého, který celý svůj pracovní život zasvětil Severočeskému muzeu v Liberci, kde vedl přírodovědné oddělení.

Kniha je s osudem muzea úzce provázána a sám Nevrlý popisuje, že impulzem pro vznik Knihy o Jizerských horách byl právě nástup do muzea v roce 1957, kdy měl možnost trávit celé dny jako aktivní přírodovědec na přírodovědné stanici na bývalé sklářské osadě Jizerka. Kniha o Jizerských horách se díky mistrovskému způsobu vyprávění a zapracování autorem léta dohledávaných faktů, příběhů a pověstí stala vzorem pro zpracování populárně naučné literatury v oblasti vlastivědných titulů. Poprvé byla kniha vydána v roce 1976 a doprovázely jí ilustrace Milana Janáčka. Od té doby se díky svému úspěchu dočkala několika dalších vydání a dotisků s aktualizacemi a doplňujícími informacemi.
Výstava postavená na vybraných kapitolách z knihy zkombinuje audiovizuální prvky s výtvarnými díly, fakty, přírodninami, fotografiemi, dotýkanými předměty či modely, vztahujícími se k Jizerským horám. Mimo jiné zde bude poprvé komplexně vystaven soubor ilustrací Milana Janáčka, bez kterých si dnes podobu Knihy o Jizerských horách nedovedeme představit.
Výstava vzniká ve spolupráci s výtvarníkem Richardem Loskotem, který se zaměřuje na experimentální prostorovou tvorbu a zpracovávání komplexních prostředí a fotografem, kameramanem a milovníkem přírody Jiřím Dvořákem.
Pořadatel: Severočeské muzeum