MAPY KOLEM NÁS

 
od 10. 10. 2023
 
22:55
 
do 12. 10. 2023
 
22:55
Logo Krajská vědecká knihovna Krajská vědecká knihovna

Po tři dny budou v knihovně hlavním tématem mapy, jejich minulost i budoucnost. Akce pro školy a veřejnost zaměřená na propagaci map, geografických informačních systémů, sběru dat i nových technologií, které s touto problematikou souvisí.

Pořádá: Liberecký kraj ve spolupráci s KVK v Liberci a dalšími organizacemi

I letos máme za cíl představit studentům zajímavá témata a formou interaktivní zábavy ukázat různé technologické oblasti i jejich praktické využití. Prostřednictvím odborníků na stanovištích si tak žáci a studenti mohou vyzkoušet moderní technologie a možná i najít inspiraci pro jejich budoucí směřování. Studentům představíme témata jako jsou např. geoinformatika, 3D tisk a 3D sken, zpracování a modelace krajiny v počítačových hrách, astronomii či možnost využití počítačových her k výuce programování. Pro mladší žáky je navíc připravena i zábavná úniková hra či mapové hry s enviromentálním podtextem. Součástí akce bude jako každý rok malování velké komponované mapy.

Další informace a registrace pro školy na http://atlas.kraj-lbc.cz/mapykolemnas
Pořadatel: Krajská vědecká knihovna