Komentovaná prohlídka výstavy Libuše Dlabola Pražáková | Tobě

 
24. 09. 2023
 
16:00
Logo Oblastní galerie Liberec Oblastní galerie Liberec

Provádí autorka a kurátorka Mgr. Lenka Patková

Místo konání: Podbazénová hala
Malířský cyklus Tobě podává zprávu o tom, jaké jsou dnešní ženy: inspirativní, silné, nezávislé, ale milující a obětavé. Dvacáté století je plné žen, které dokázaly zvládnout obě tyto polohy bytí a svými životy proměnily společnost. Autorka vytváří velkoformátová plátna jako poctu těmto ženám. Cyklus maleb nazvaný Tobě má být oslavou každé ženy bez výjimky, neboť pro umělkyni je každá žena svým způsobem významná a zajímavá.
Mgr. Lenka Patková (* 1982) vystudovala obor Dějiny výtvarných umění na Karlově univerzitě. Je historičkou umění, kurátorkou výstav a pedagožkou na SUPŠS v Železném Brodě a na katedře designu TUL Liberec. Vedle českého výtvarného umění 60. a 70. let se soustředí především na současnou českou scénu a její představitele.
Rezervujte si svou účast telefonicky na čísle +420 485 106 321, nebo e-mailem na adrese oblgal@ogl.cz.
Vstup zdarma.
Pořadatel: Oblastní galerie Liberec