Noc kostelů: Vratislavice nad Nisou, kaple Vzkříšení

 
od 02. 06. 2023
 
16:30
 
do 02. 06. 2023
 
21:30
Logo Město Liberec Město Liberec

https://www.nockostelu.cz/kostel/154/

16:30-21:30 Otevřeno, možnost návštěvy
16:30-17:15 Mše svatá
17:15-17:30 Chvíle k osobnímu ztišení a modlitbě v kapli
17:15-19:00 Výtvarná dílnička pro děti / S dětmi bude tvořit Bára Staňková a Radka Kučerová
17:15-21:00 Výstava výtvarných prací žáků ZŠ Vratislavice
17:30-18:30 Přednáška na téma Rodina odsouzených osob / Přednášku si připraví Mgr.Jan Suchánek,kaplan VS ČR věznice Rýnovice a Mgr. Květoslava Jakubalová ,bývalá hlavní kaplanka vězeňské služby ČR. Dle aktuální situace možnost návštěvy vězněných osob.
18:30-18:45 Ztišení k osobní modlitbě
18:45-20:00 Koncert dětí a spřízněných duší vratislavické farnosti
20:00-20:15 Ztišení k osobní modlitbě
20:15-20:45 Prostor k individuální prohlídce kaple
20:45-21:10 Modlitba růžence
21:10-21:30 Děkovné a přímluvné modlitby večera

Celovečerní program:
Prodejní výstava obrázků z Rujány- Pepa Vaníček a David Votrubec. Setkání s autory po 17:30 hodině v sále pod kaplí.
Kavárna pod kaplí
Pořadatel: Město Liberec