Noc kostelů: kostel sv. Bonifáce

 
od 02. 06. 2023
 
16:30
 
do 02. 06. 2023
 
23:00
Logo Město Liberec Město Liberec

https://www.nockostelu.cz/kostel/144/

16:30-23:00 Otevřeno, možnost návštěvy
16:25-00:00 Zahájení Noci kostelů vyzváněním zvonů, výstava dětí z MŠ Pod Ještědem
16:30-16:35 Přivítání návštěvníků
16:35-17:05 Kokrháček - koncert dětského pěveckého sboru ze ZŚ Ještědská, pod vedením J. Ponertové, za klavírního doprovodu - nejen pro děti
16:35-20:00 Hádej, kde a co to je...venkovní program pro rodiny s dětmi, kvízy, tvoření , atd...
17:00-20:00 Vyhlídka z věže kostela, prohlídka původních artefaktů kostela / Prohlídka s doprovodem na vlastní nebezpečí, skupiny po cca 9 lidech, do setmění
17:05-17:20 Paní z Lemberka, sv. Zdislava - patronka mladých, rodin, a našeho kraje... / Prezentace života sv. Zdislavy, přednáší student Jan Těmín
17:20-18:00 Nejen o historii kostela...unikátní přednáška historika PhDr. Petra Kozojeda / Velice zajímavá přednáška o našich předcích, obyvatelích Hanychova, obci, počátcích stavby kostela...
18:00-19:00 Varhany a zpěv - žáci a učitelé ZUŠ Liberec Frýdlantská + žák ZUŠ Jabloňová ( varhany) / Mladí umělci a jejich učitelé ze ZUŠ Frýdlantská vystupují za doprovodu varhan, a 12ti letý žák zuš Jabloňová Filip Souček - 2 varhanní barokní skladby
20:00-21:00 Koncert pěveckého sboru Kvintus Liberec
21:30-22:15 Chválíme tě Pane, za vše co nám dáváš...ekumenická modlitba s kytarovým doprovodem, pod vedením L8, misijní skupina CB Liberec
22:15-22:30 Modlitba za vás všechny, vaše prosby, požehnání pro celé město Liberec
22:30-23:00 Ukončení Noci kostelů společnou modlitbou růžence

Celovečerní program:
- po celou dobu Noci kostelů na louce vedle kostela v provozu ohniště pro opékání, prodej literatury, růženců, občerstvení, kafíčko
- máme pro vás připravené svíčky pro zapálení za vaše blízké
- vaše prosby za životní situace, těžkosti, nemoci, atd. můžete vložit anonymně do nádoby, a my se za vás a vaše blízké, pomodlíme
Pořadatel: Město Liberec