Noc kostelů: modlitebna Církve československé husitské

 
od 02. 06. 2023
 
16:00
 
do 02. 06. 2023
 
20:00
Logo Město Liberec Město Liberec

https://www.nockostelu.cz/kostel/1578/

16:00-20:00 Otevřeno, možnost návštěvy
16:00-20:00 Hudba k poslechu - varhanní pozitiv, na akordeon a zpěv - Haje Blanka Koutná, Filip Souček zpěv Květa Nováková
16:05-16:15 Promluva o faře: Jana Jahodová - o farní budově CČSH
16:20-16:30 zajímavosti města - Květa Nováková - liberecké sfingy - dům 35/2, Kristiánov
16:35-16:40 poezie - recituje Blanka Koutná - Stanislav Kubín " A stříbrný peníz"
17:00-18:00 vystoupení dětí z Hrádku n N - Zpěv, recitace, pantomima, mažoretky
18:00-18:10 pohádka pro zasmání - čte - K. Nováková
18:10-18:20 vystoupení maminek a dětí z Ukrajiny
18:20-18:25 klavírní přednes - Filip Souček - žák ZUŠ
18:25-19:00 lidová notečka - zpěv s akordeonem
19:30-19:55 Zpěvy z Taizé - modlitební ztišení při svíčkách
Pořadatel: Město Liberec