Milena Nečásková – restaurování

 
od 09. 03. 2023
 
10:00
 
do 28. 05. 2023
 
17:00
Logo Severočeské muzeum Severočeské muzeum

Další připravovaným výstavním počinem je výstava Milena Nečásková / Restaurování, která bude zahájena na začátku března.

Milena Nečásková (nar. 1953) je respektovanou restaurátorkou nejen závěsných obrazů, ale i fresek, polychromovaných soch a mozaik. V oboru se pohybuje dlouhých 40 let a má za sebou nepřeberné množství práce na předmětech umělecké hodnoty včetně exkluzivních zakázek jako například na restaurování mozaiky Posledního soudu na chrámu sv. Víta v Praze, gotických a renesančních nástěnných maleb ve Svatováclavské kapli tamtéž nebo část souboru deskových obrazů Mistra Theodorika z kaple sv. Kříže na Karlštejně.Výstava prostřednictvím ukázek z práce Mileny Nečáskové přiblíží některé základní postupy a otázky restaurování. Pomůže tak širší veřejnosti lépe poznat povolání restaurátora, které je často vnímáno jen jako činnost směřující ke konzervaci výtvarných děl a k vylepšení jejich vzhledu.
Milena Nečásková (nar. 1953) je respektovanou restaurátorkou nejen závěsných obrazů, ale i fresek, polychromovaných soch a mozaik. V oboru se pohybuje dlouhých 40 let a má za sebou nepřeberné množství práce na předmětech umělecké hodnoty včetně exkluzivních zakázek jako například na restaurování mozaiky Posledního soudu na chrámu sv. Víta v Praze, gotických a renesančních nástěnných maleb ve Svatováclavské kapli tamtéž nebo část souboru deskových obrazů Mistra Theodorika z kaple sv. Kříže na Karlštejně.

Výstava prostřednictvím ukázek z práce Mileny Nečáskové přiblíží některé základní postupy a otázky restaurování. Pomůže tak širší veřejnosti lépe poznat povolání restaurátora, které je často vnímáno jen jako činnost směřující ke konzervaci výtvarných děl a k vylepšení jejich vzhledu.

Nad výstavou převzala záštitu paní Ing. Květa Vinklátová, náměstkyně hejtmana pro resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu.
Pořadatel: Severočeské muzeum