Víkendíček IV. – Rytmický ...

 
od 17. 03. 2023
 
17:00
 
do 19. 03. 2023
 
14:00

Tradiční víkedníček s přespáním pro děti ve věku od 5 do 11 let.

Čekají nás rytmické hry a hry se zvuky, hry s rozvojem sluchového vnímání, hledání zvuků a rytmů v našem okolí, hudební a poslechové hry a společně shlédneme nové hudební představení Naivního divadla s názvem "Teď!"
Pořadatel: Motyčkovic klika