Festival Lípa Musica - koncert Cesty ke zbožnosti

 
07. 10. 2022
 
19:00
Logo Oblastní galerie Liberec Oblastní galerie Liberec

Rebal Alkhodari – tenor, oud Joel Frederiksen – bas, loutna Michael Eberth – varhany gregoriánský chorál, muslimské náboženské zpěvy, koránské súry a tradicionály, písně a skladby Henryho Ainsworthe, Clémenta Marota, Thomase Ravenscrofta, Thomase Campiona, Richarda Allisona, Johna Dowlanda ad.

Vydejte se s námi na hudební cestu ke spiritualitě muslimského a křesťanského světa. Americký pěvec a loutnista Joel Frederiksen se po letech vrací na festival, aby představil syrského pěvce a hráče na oud Rebala Alkhodariho a společně zazpívali písně v duchu svých náboženských tradic. Je až s podivem, kolik je ve svatých knihách a zpěvech obou náboženství uloženo paralelních, společných příběhů. Prožijte s námi mimořádné setkání světadílů a kultur, které nás přesvědčí, že i v rozdílnosti žijeme ve stejném lidském světě s totožný mi existenciálními otázkami a že nadmíru důležité je za všech okolností vykročit vstříc milosrdenství ve jménu společné víry… A právě to je v době zmítané náboženskými konflikty, fundamentalistickým násilím a uprchlickými krizemi dvojnásob důležitým poselstvím, které je samo o sobě naléhavou pobídkou k nádechu a vykročení novým, lepším směrem… Mystický večer je navíc příslibem festivalové premiéry v unikátním prostředí novorenesančních císařských lázní – sídle Oblastní galerie Liberec.
Pořadatel: Oblastní galerie Liberec