Komentovaná prohlídka výstavy Krajiny zázraků

 
11. 08. 2022
 
17:00
Logo Oblastní galerie Liberec Oblastní galerie Liberec

Provází Mgr. Lenka Laurynová

Výstava Krajiny zázraků představí výběr z díla barokního malíře Jana Jiřího Hertla (cca 1670–1740), působícího v Turnově a Mnichově Hradišti. Vystavené obrazy ze sbírek Muzea Českého ráje v Turnově pocházejí ze zdejšího františkánského kláštera, pocházejí ze zdejšího františkánského kláštera, který svými obrazy vyzdobil při obnově po jeho požáru v roce 1707. Komentovanou prohlídkou provede Mgr. Lenka Laurynová. Výstava prezentuje nejen samotná díla, ale i skryté děje a krajiny v pozadí hlavních motivů. Upozorňuje tak na výjevy, které by bylo snadné přehlédnout, ale jejich pochopení dokresluje příběh na obraze zachycený.

Mgr. Lenka Laurynová (* 1984) vystudovala magisterský obor dějiny výtvarného umění na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, v rámci absolventských prací se věnovala regionálním tématům (umělecké sbírky Franze Schmitta v Českém Dubu, historik umění Gustav Edmund Pazaurek). Jako kurátorka Muzea Českého ráje v Turnově se zabývá výtvarnou kulturou na Turnovsku a s ohledem na specializaci muzea též oblastí historického i současného šperku a dějinami zpracování drahých kamenů.
Pořadatel: Oblastní galerie Liberec