62. výstava: SIMONA BLAHUTOVÁ

 
od 01. 07. 2022
 
09:00
 
do 31. 08. 2022
 
18:00
Logo Galerie Prostor 228 Galerie Prostor 228

SIMONA BLAHUTOVÁ
Současná česká malířka, narozena v roce 1980 ve Zlíně. V letech 2000 až 2006 studovala na AVU v Praze (K. Nepraš, M. Rittstein, V. Skrepl). V roce 2005 absolvovala stáž na Univerzitě Roberta Gordona, Gray School of Art, Aberdeen. Simona Blahutová se v posledních letech ve svém díle zabývá duševním rozpoložení lidí, kteří se dokázali vzepřít moci v krizových momentech moderních dějin. Téma politické situace, manipulace, napětí mezi vlastní existencí a pocitem zodpovědnosti, překonávání strachu o vlastní život. Simona Blahutová nahlíží do zákulisí a hledá i to, co je na první pohled skryté - motiv sebeobětování, kritický moment rozhodnutí, které může změnit člověku život nebo i chod celých dějin. Charakteristické pro její tvorbu je suverénní, energické gesto vyjádřené jistými, velkoryse rozmáchlými tahy. Autorka vedle klasických malířských technik používá koláže, šablony a spreje. Tato kombinace expresivního a konceptuálního přístupu vytváří prostor k zamyšlení nad zásadními událostmi moderních dějin, jejichž výklad není vždy jednoznačný. Tvorba Simony Blahutové je pravdivá, věcná, přímočará, zachovává si nadhled, nic nevnucuje, jen pokládá otázky: Má historie nějaký předvídatelný vzorec, nebo postupuje náhodně? Jak dění ovlivňují jednotlivci? Kdo je v tomto světě hrdina? Dílo Simony Blahutové je zastoupeno mimo jiné v Galerii výtvarného umění v Hodoníně, v Městské galerii Hajdúböszörmény v Maďarsku, v soukromých sbírkách v České republice i v zahraničí. Malířka žije a pracuje v Praze.

Michaela Jermanová

Otevřeno:
Pondělí na zavolání
Úterý 9.00-13.00 14.30-18.00
Středa 9.00-13.00 14.30-18.00
Čtvrtek na zavolání
Pátek na zavolání
Sobota zavřeno
Neděle zavřeno

Ve dnech státem uznaných svátků je zavřeno.
Mimo uvedenou otevírací dobu doporučujeme ověřit přístupnost galerie na čísle 608 071 033.
Pořadatel: Galerie Prostor 228