Charakter podle hvězd

 
15. 02. 2022
 
19:00

přednáška

Skrytou přirozeností každé lidské bytosti je hledání odpovědí na otázky. V okamžiku, když se ptá na to, proč jsou ostatní takoví a on je jiný, začíná pronikat do záhady osobnosti člověka, která je složením temperamentu a charakteru. Podstatou člověka i jeho různými charaktery se lidé zabývají od nepaměti. Ještě dříve, než se zrodila psychologie jako moderní věda, bylo tajemství lidské duše předmětem zkoumání mudrců, filozofických škol a praktických filozofů.
Civilizace, které nám předcházely, braly v úvahu různé aspekty pro utváření charakteru člověka: nejenom vlivy rodiny, vzdělání, výchovy a prostředí, ale i působení vesmírných těles, přestože jejich energii nevidíme, stejně jako nevidíme magnetismus, gravitaci nebo kosmické záření.
Astrologie, starodávná věda, se zabývala vlivem makrokosmu – velkého vesmíru na člověka – mikrokosmos, zkoumala možný vliv hvězd a planet na lidský charakter. Proto můžeme i dnes využít známé prvky astrologie v rámci psychologického poznání člověka. Existují lékaři, kteří dospěli k závěru, že astrologie je psychologií na kosmické úrovni. Učí nás, kdo jsme – ne v našem subjektivním měřítku, nýbrž ve vztahu k celému univerzu...
Pořadatel: Nová Akropolis