David Hanvald – Rukopis převzít nejde!

 
od 25. 09. 2020
 
10:00
 
do 03. 01. 2021
 
19:00
Logo Oblastní galerie Lázně Oblastní galerie Lázně

Komentované prohlídky s autorem: 19. 11. a 3. 12. v 10.30 a 17.00; 29. 11. v 15.0O

Místo konání Podbazénová hala
Kurátor Zuzana Štěpanovičová, Martin Dostál

David Hanvald (nar. 1980 Liberec) patří v současnosti zcela určitě mezi nejvýznamnější umělce spjaté s regionem Liberecka, jejichž věhlas daleko přesahuje hranice České republiky. Již řadu let prostřednictvím geometrické abstrakce reaguje na podněty moderny pomocí cyklického zpracování myšlenkových představ a přehodnocování podnětů ikonických osobností moderního umění. Výstava představí jeho cyklus obrazů s názvem Stavebnice, obohacen o nejnovější textové kaligrafie, vše v netradiční instalaci vytvořené na míru funkcionalistické podbazénové haly Lázní.

Cyklus Stavebnice vedle konceptuálních otázek (jak vystavovat obraz mimo tradičně vžitou rovnou stěnu a tradičně vžitý úhel návštěvníkova pohledu a jak jej adjustovat do prostorových objektů) reaguje i na osobní rodinnou situaci autora, v níž má autor možnost být v intenzivním kontaktu s kouzelným světem dětských her a stavebnic. Tvorba Davida Hanvalda originálním způsobem představuje syntézu racionální (de)konstrukce a hravého přístupu, navazování na moderní umění a jeho konceptuální popření. Díky živému a expresivnímu gestu má téměř magickou přitažlivost.

K výstavě vychází katalog.

Vernisáž (vstup volný): 24. 9. v 17.30

Pořadatel: Oblastní galerie Lázně